Blog

Workshop: Awareness on Stage

On the 9th, and 23rd of October, I’ve organised a workshop, in which we will explore the mental aspect of performing in an interactive way. 9/10/2020: Driehuis 23/10/2020: Amsterdam 3rd date and location TBA The mental aspect is perhaps the biggest aspect when it comes to making music. Yet too little attention is paid to […]

Waarom sta je op een podium?

Hieronder de gedachtengang van een podiumkunstenaar, in chronologisch volgorde van beginner tot professional. “Ik vind optreden leuk, omdat het me voldoening geeft en ik mezelf erin kan verliezen. Ik wil hier graag meer over leren” “Ik vind optreden leuk, daarom wil ik graag beter worden” “Ik wil graag beter worden, omdat ik optreden leuk vind” […]

Why do you want to perform?

Think back to the first time you started playing / performing. What motivated you to keep doing this?To what extent does that motivation correspond to your current motivation, if you are truly honest with yourself?It is normal to be self-critical, but ask yourself wether you are maybe too critical. You may also ask yourself whether […]

Bewust, of onbewust?

Een praktische oefening Het vertrouwen in je spel en jezelf heeft een grote invloed op hoe je presteert tijdens een uitvoering. Om vertrouwen te winnen kunnen we ons materiaal tijdens het studeren helemaal ondersteboven keren totdat we zeker weten dat we alles foutloos kunnen spelen…Vaak vergeten we hierbij één belangrijk ding:Ons lichaam is het uitvoerende […]

Growing awareness

A practical exercise. Confidence in your playing and yourself has a big influence on how you perform during a performance. In order to gain confidence, we can study excessively until we are sure that we can play everything flawlessly.However, we often forget one key fact:Our body is the performing instrument. Confidence in our performance also […]

Gedachten tijdens spelen

Herkenbaar?Naast het plezier van het uitvoeren van je vak, komen er allerlei ongewenste gedachtes langs. De ene uitvoering meer dan de andere, maar we besteden er liever niet te veel aandacht aan. Dit kan een reden zijn dat deze gedachtes intenser en oncontroleerbaar worden.Wat ik in ieder geval wil meegeven: – Bijna elke podiumkunstenaar kampt […]

Thoughts

Recognize this?Aside from the joy of doing your job, you may experience many unwanted thoughts. They affect different performances differently, but we prefer not to pay too much attention to these thoughts. This can be a reason for them to become more intense and uncontrollable.Something I want to share with you regardless:– Most performing artists […]

Spelen met gevoel

Wat versta jij onder spelen met gevoel?“Speel met gevoel!” Wordt vaak als advies gegeven. Het klinkt bijna als een open deur, en als podiumkunstenaars zijn we hier ook zeker bewust van. We willen niets liever dan helemaal opgaan in onze uitvoering. Er zijn optredens waar dit goed gaat, maar het wil niet altijd lukken. Omdat […]

Perform with feeling

How do you define performing with feeling? “Play with feeling!” Is often given as advice. It may sound obvious, and as performing artists we are certainly aware of this. We would like nothing more than to be completely absorbed in our performance. There are performances where this goes well, but it may not always succeed. […]

Elementen van het oefenen

Welke van deze elementen heb jij geïntegreerd in je oefensessies? Wat opvalt is dat veel podiumkunstenaars hun materiaal door en door uit hun hoofd kennen en bijzonder goed beheersen.Ze weten precies wat ze moeten doen, welke fysieke houding daarvoor het meest comfortabel is en hoe ze het willen uitvoeren. In hun oefenruimte lukt het vaak […]

Elements of practice

Which of these elements have you integrated into your practice sessions?What is interesting is that many performing artists know their material through and through and have mastered it exceptionally well. They know exactly what to do, which physical posture is most comfortable and how they want to perform it.In their rehearsal space they often succeed […]

Over mij

Met deze blogs hoop ik het onderwerp over het mentale aspect van optreden bespreekbaar te maken. Waar sportpsychologen in overvloed zijn (wat goed is), zijn podiumkunstenaars vaak op hun zichzelf aangewezen als ze de kunst van het uitvoeren onder de knie willen krijgen. Heb je interesse in mijn training? Twijfel niet om contact met me op te nemen. Ik help graag.

Abonneren

Zodra ik een nieuwe blog heb geschreven, ontvang je hier een mail over.